Kontakt

Naziv: AS-AGRO d.o.o., proizvodnja, trgovina i usluge
Sjedište: Istarska 42, 43000 Bjelovar
Uprava i skladište: Cugovec 179, Cugovec
OIB: 24703677441
MB: 01218131
Transakcijski računi:
Erste&Steiermarkische Bank d.d. IBAN: HR1224020061100016187
Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR0423600001102191801
Privredna banka d.d. IBAN: HR3823400091110464663

Uprava: Petar Radulović, direktor
Temeljni kapital: 218.500,00 KN, uplaćen u cijelosti
Upisano u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru MBS 080089824